Dr. Sovány Nikolett

Szakterületek

A munkám során szerzett szakmai tapasztalatom alapján az alábbi ügytípusokban állok ügyfeleim rendelkezésére.

Ingatlanjog
Vállalom ingatlannal kapcsolatos szerződések szerkesztését, véleményezését. Ezek leginkább adásvételi-, ajándékozási-, bérleti-, tartási szerződések, az adásvételi szerződések közül is speciálisak a termőföld adásvételi szerződések. Az általam szerkesztett szerződések esetén munkám természetesen nem csak a szerződés konkrét megszövegezésére korlátozódik, hanem az ahhoz szükséges, megelőző jogi tanácsadást, valamint a teljeskörű földhivatali ügyintézést is magában foglalja a határozat meghozataláig. Tapasztalatom szerint a szerződéskötést megelőző tájékoztatás, valamint az ügyfelek szándékának megismerése különösen fontos, hogy a számukra legelőnyösebb jogi megoldást alkalmazzuk.

Egyéb szerződések
Az ingatlanhoz kapcsolódó szerződéseken kívül elsősorban a cégek tevékenységéhez kapcsolódó szerződések véleményezésében, szerkesztésében vállalok rendszeresen megbízást. Ezek leginkább vállalkozási-, megbízási szerződések, de gyakran készítem el webáruházak részére az általános szerződési feltételeket, ami az erre vonatkozó jogszabályi előírások alapos ismeretét igényli.

Családjog
Ügyfeleim akár a házasságkötést megelőző, vagy a házasság megszűnésekor megkötendő házassági szerződés elkészítésével, akár a házasság felbontása, gyermekeket érintő szülői felügyelet rendezése, gyermektartásdíj megállapítása, módosítása vagy megszüntetése iránti eljárásban történő képviseletükkel bíznak meg, ügyüket igyekszem érdekeiknek leginkább megfelelően intézni, szem előtt tartva, hogy az adott ügy rendezése nem csak jogilag fontos, de lelkileg is megterhelő számukra. A szerződés vagy egyezségkötés során ugyanakkor arra törekszem, hogy egy hosszútávon elfogadható és működőképes helyzetet alakítsunk ki. A gyermekeket érintő ügyekben fontos, hogy ügyfeleim is megértsék és elfogadják, hogy a gyermekek érdeke az elsődleges és leginkább figyelembe veendő szempont.

Társasági jog
A cégek a tevékenységükhöz kapcsolódó szerződések elkészítésén és véleményezésén túl leggyakrabban cégalapítási, vagy a társasági szerződésük módosítását igénylő ügyekkel keresnek meg. Ezen ügyekben elkészítem és ellenjegyzem a szükséges okiratokat, és a cégjegyzéken történő átvezetés érdekében benyújtom azokat a cégbírósághoz.

Követeléskezelés
Magánszemélyek és cégek megbízásából vállalom fizetési felszólítások küldését, továbbá ügyfeleim képviseletét a követelés érvényesítésére irányuló egyeztetések során, valamint fizetési meghagyásos, bírósági vagy végrehajtási eljárásban. Ugyancsak vállalom ezen eljárásokban a kötelezettek képviseletét, illetve eljárok ügyfeleim megbízásából felszámolási eljárásban is.

Az elektronikus eljárásokhoz szükséges cégkapu elérhetőséggel, továbbá leginkább a cégeljárásban, vagy fizetési meghagyásos eljárásban szükséges elektronikus aláírókártyával, elektronikus aláírással rendelkezem.